پیش‌فروش خودرو دست واسطه‌گران را از بازار کوتاه می‌کند؟

پیش‌فروش خودرو دست واسطه‌گران را از بازار کوتاه می‌کند؟ مسیر خروج دلالان از بازار  نوسان قیمتی و عدم ثبات به کلیدواژه‌های تکراری برای توصیف این روزهای بازار خودرو تبدیل شده‌اند. این در شرایطی است که عرضه کم توسط خودروسازان و به همراه آن تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای که این روزها موردتوجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته، از عوامل نوسان قیمتی ...