تبدیل نرخ ارز (بدون احتساب کارمزد)

از USD
به GBP
مقدار