تبدیل نرخ ارز (بدون احتساب کارمزد)

مقدار
از USD
به GBP