قوانین

دستورالعمل‌های اجرایی در صرافی‌ها

برای آگاهی و آشنایی بیشتر با دستورالعمل‌های اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها این بخش را مطالعه کنید.

قوانین

۱.

دستورالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

به استناد ماده ( ١١ ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٨ تیرماه ١٣۵١ ، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،”دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها” که از این پس به اختصار “دستورالعمل” نامیده می شود، به شرح ذیل تصویب می گردد.

۲.

دستورالعمل مبارزه با پولشویی

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه مستندسازی جریان وجوه درکشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات وزیران و همسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها به شرح زیر ابلاغ می‌شود 

شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری، با اتکال به خدا و به سرمایه انسانی کارآمد، متخصص، سالم و با در نظر گرفتن نیازهای حال و آتی ذینفعان، ضمن تاکید بر حمایت از حقوق سهامداران و افزایش رضایت مشتریان، خلق ارزش می نماید. شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری، سعی دارد با نگرشی نوآورانه و به کارگیری استانداردها و فناوری‌های روز دنیا و با ارائه خدمات سریع و بهینه و ارزش‌آفرینی برای مشتریان، حضوری مؤثر در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی داشته باشد و خود را موظف می داند با عملکرد دقیق و مؤثر سهمی در اوج گیری برند بانک خود داشته باشد.

درباره ما بیشتر بدانید.